ชุดแบบเริ่มเรียนภาษาจีน 4 เล่ม:

ชุดเริ่มเรียนภาษาจีน ในชุดมี 4 เล่ม เรียงตามระดับความยากง่ายของคำศัพท์ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เริ่มเรียนภาษาจีนทุกระดับชั้น

ในแต่ละเล่มนักเรียนสามารถเข้าใจหลักการเขียนอักษรจีนที่ใช้บ่อยอย่างถูกต้อง 30 คำ มีภาพการ์ตูนประกอบเสริมความเข้าใจ พร้อมทั้งเรียนรู้คำแบบ 3 พยางค์ คำผสมและวลีของคำศัพท์หลักในแต่ละหน้า ทุกหน้ามีเสียงอ่านสัทพินอินกำกับอยู่ด้านบนของอักษรจีนทุกคำ พร้อมคำแปลภาษาไทย

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ต้องการเริ่มเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง หรือ ผู้ที่ต้องการฝึกคัดลายมือ

จำนวนหน้า 32 หน้า / เล่ม

Comments are closed.